Reactivare firma ANAF – Reactivare firma inactiva in 2024

Reactivare firma ANAF – Reactivare firma inactiva in 2024. Alege Accounting Studio, pentru reactivarea firmei ANAF, simplu si rapid.

Dacă firma pe care o reprezentați a primit de la ANAF o notificare cu denumirea “Decizie de Declarare În Inactivitate”, nu există motiv de panică.

Motivele de inactivare pot fi diverse, cum ar fi (conform art. 92 din Codul de Procedură Fiscală):

 • expirarea perioadei de valabilitate a sediului social;
 • încheierea mandatului tuturor administratorilor;
 • suspendarea voluntară a firmei la Oficiul Registrului Comerțului;
 • omisiunea de a depune anumite declarații fiscale la ANAF sau
 • neachitarea taxelor și impozitelor datorate Bugetului de Stat.

Pentru a verifica dacă o firma este inactiva, puteți folosi acest link: www.anaf.ro/inactivi/

Ca urmare a declarației de inactivitate de către ANAF, implicațiile imediate pentru firma dvs. sunt:

 • interdicția de a genera venituri de la data declarării până la reactivare;
 • anularea Certificatului de Înregistrare în Scopuri de TVA, ceea ce înseamnă că nu mai puteți percepe TVA pentru produse sau servicii;
 • înregistrarea de nereguli în cazierul fiscal al administratorilor, limitându-le astfel posibilitatea de a fi asociați sau administratori în alte SRL-uri;
 • posibilitatea impunerii unor popriri asupra conturilor bancare ale societății.

Dacă doriți să inițiați procedura de reactivare firma ANAF 2024, indiferent de motivul sancțiunii, funcționarii ANAF vor revizui toate cauzele posibile ale declarației de inactivitate.

Etape reactivare firma ANAF

Etape reactivare firma ANAF

Evaluarea preliminară la ANAF

 • include examinarea tuturor motivelor posibile pentru declararea în inactivitate
 • inclusiv cele care au condus la emiterea “Deciziei de Declarare în Inactivitate”, cât și alte cauze legale.

Solicitarea unui rezumat financiar

 • plățile efectuate de contribuabil, precum și o prezentare generală a declarațiilor fiscale și a situației bilanțurilor contabile înregistrate la ANAF

Raport Oficiul Registrului Comerțului

 • Raport detaliat de la ONRC care, în primul rând, confirmă valabilitatea sediului principal, a celor secundare și a duratei de mandat a administratorilor

Procura notariala

 • Autentificarea unei procuri notariale care acordă drepturi unui contabil pentru a rectifica situația fiscal-contabilă a SRL, implicând depunerea de declarații fiscale, ajustarea vectorului fiscal la ANAF și gestionarea SPV.

Remediere probleme firma

 • Remedierea tuturor problemelor de inactivitate identificate până în acest stadiu al procesului

Cerere de reactivare

 • Depunerea oficială a cererii de reactivare la ANAF
Acte necesare reactivare firma ANAF

Acte necesare reactivare firma ANAF

 • Copii ale documentelor care atestă actualul sediu social;
 • Copii ale actelor de proprietate pentru spațiul care va deveni noul sediu social al SRL, dacă prelungirea actualului sediu nu mai este o opțiune.
 • Acordul standard din partea asociației de proprietari și vecinilor, necesar doar dacă se dorește relocarea sediului SRL într-un apartament de bloc.
 • Copii după documentele de identitate ale asociaților și administratorilor: Cartea de Identitate, Pașaport, Permis de Ședere sau alte acte echivalente.

Nu mai este obligatorie prezentarea Certificatului de Cazier Fiscal/Judiciar pentru viitorii asociați și administratori ai SRL, nici Adeverința care confirmă unicitatea sediului social. Acestea se solicită automat, în conformitate cu procedurile actuale, printr-un schimb de informații între ANAF și Oficiul Registrului Comerțului.

Costurile pentru reactivarea unei firme in 2024

 • costul pentru obținerea “Informațiilor de Bază” de la Oficiul Registrului Comerțului (20 Lei).
 • taxa de înregistrare a dosarului pentru extinderea mandatului administratorului SRL sau/și pentru reluarea activității la Oficiul Registrului Comerțului (minim 61 Lei).
 • acoperirea impozitelor și taxelor restante către Bugetul de Stat, fie prin ordin de plată, fie direct la ghișeele ANAF.
 • taxa notarială pentru redactarea unei Procuri care împuternicește un contabil – aproximativ 100 Lei.
 • suma alocată pentru majorarea capitalului social la banca respectivă în cazul unei schimbări în regimul de impozitare.

Peste aceste cheltuieli, se adaugă și tariful serviciilor noastre de consultanta si contabilitate (dupa caz), care încep de la 400 Lei, variind în funcție de complexitatea situației de inactivitate.