Pasii de urmat pentru infiintarea unui SRL

Primul pas pe care trebuie sa il faceti pentru a infiinta o societate cu raspundere
limitata este rezervarea denumirii.

Rezervarea se face prin depunerea unei cereri (modelul aici) care trebuie sa contina 3
variante de denumire, la Registrul Comertului sau online pe portalul Registrului
Comertului: https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-
colectiv.

Pentru inregistrarea propriu zisa, vei avea nevoie de urmatoarele documente:

 • Dovada rezervarii denumirii;
 • Actul constitutiv (original) – puteti gasi un model aici;
 • Contractul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care va fi declarant
  sediu social: contract de inchiriere sau subinchiriere, contract de comodat,
  leasing imobiliar, etc.
 • Dovada privind depunerea capitalului social la banca (in prezent, capitalul minim
  este de 200 Ron);
 • Copii ale cartilor de identitate sau ale pasapoartelor asociatilor si/sau
  administratorilor;
 • Specimen de semnatura al administratorului/administratorilor firmei;
 • Declaratia pe proprie raspundere a administratorului din care sa rezulte ca
  indeplineste conditiile legale de detine aceasta calitate. Aceasta declaratie
  trebuie autentificata de un notar public.
 • Dovezile privind achitarea taxelor de inregistrare in valoare de 122 Ron.

De asemenea, veti avea nevoie de urmatoarele cereti tip:
– Cerere de inregistrare in original (click aici);
– Anexa 1 privind înregistrarea fiscal (modelul aici)
– Declaratie privind beneficiarul real (click aici);

Termenul de solutionare a cererilor de infiintare este de 3 zile lucratoare de la
data depunerii documentelor complete.

Ca partener de business Accounting Studio iti ofera consultanta pentru infiintarea unui SRL si te va indruma in toate etapele pana la eliberarea certificatului de inregistrare 🥳 Contacteaza-ne acum si afla mai multe detalii 🧐👉