NIR-UL – obligatoriu atunci cand lucam cu stocuri

NIR-UL – obligatoriu atunci cand lucam cu stocuri. Afla tot ce trebuie sa sti despre NIR-URI, notele de receptie si constatare de diferente.

Atunci cand lucram cu stocuri, trebuie sa ne asiguram ca intocmim toate documentele de gestiune obligatorii.  Unul dintre aceste documente este nota de receptie si constatare de diferente (NIR).

Intocmire NIR

NIR-ul  se intocmeste de catre comisia de receptie si de catre gestionar cu ocazia receptionarii marfurilor sosite la depozit si serveste ca:

 • document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
 • document justificativ pentru incarcare in gestiune;
 • act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie;
 • document justificativ de inregistrare in evidenta contabila.

Folosirea NIR-ului

 • bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau intr-un aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
 • bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
 • bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
 • bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
 • bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
 • marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul.

In cazurile nementionate mai sus, precum si pentru materialele nestocate a caror valoare se inregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si incarcarea in gestiune se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).

NIR-ul se intocmeste in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei.

In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in 3 exemplare de comisia de receptie legal constituita.

In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.

Datele de pe versoul formularului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie.

nir

NIR-ul circula intre urmatoarele departamente:

– la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele);
– la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii);
– la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.

Suntem obligati sa pastram NIR-urile in arhiva timp de 5 ani de la inchiderea exercitiului in care au fost intocmite.

Model NIR.

Societatea ……….

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

 Numar documentDataFactura nr.

Aviz de insotire a marfii

  ZiuaLunaAnul   
Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de …………………………………….din ……………….. cu auto nr. ………………………….documente insotitoare ………………………………………………delegat ……………….., constatandu-se urmatoarele:
Nr. crt.Denumirea bunurilor receptionateU/MCantitate conform documenteReceptionat
CantitatePret unitarValoare
       
       
       
 Comisia de receptie Primit in gestiune
    
Numele si prenumeleSemnaturaDataSemnatura
        

Cum se completeaza un NIR?

Pentru a completa un NIR, urmați acești pași:

 1. Informații despre Expeditor și Destinatar:
  • Menționați numele și adresa completă a expeditorului (de unde pleacă bunurile) și a destinatarului (unde ajung bunurile).
 2. Detalii despre Transport și Marfă:
  • Specificați mijlocul de transport folosit (autoutilitară, camion etc.).
  • Menționați data și ora plecării și sosirii.
  • Descrieți detaliat mărfurile transportate, inclusiv cantitatea, greutatea și ambalajul.
 3. Numărul și Data Documentului:
  • Înregistrați un număr unic și data emiterii NIR.
 4. Semnăturile:
  • Cerneți semnătura expeditorului și cea a șoferului.
  • În funcție de procedurile interne, pot fi necesare și alte semnături.
 5. Informații suplimentare:
  • În funcție de necesități, puteți adăuga alte informații relevante, cum ar fi instrucțiuni speciale sau detalii pentru livrare.
 6. Confirmare și Păstrare:
  • Verificați toate detaliile pentru a vă asigura că sunt corecte și complete.
  • După completare, păstrați copii ale NIR-ului pentru înregistrări contabile și arhivare.

Asigurați-vă că urmați cerințele specifice ale organizației dvs. și legislației locale pentru completarea și utilizarea corectă a Notelor de Însoțire a mărfii.

Accounting Studio iti ofera consultanta privind contabilitatea de gestiune si cum facem sa fim eficienti in procesul de lucru de completare al documentelor de gestiune. Afla mai multe detalii 🧐👉