Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

In luna Septembrie 2020, se da startul la accesarea de fonduri externe nerambursabile pentru IMM-uri, pentru combaterea efectelor COVID-19.

Exista 3 forme de sprijin care vor fi acordate

a) microgranturi;
b) granturi pentru capital de lucru;
c) granturi pentru investiții productive;

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Microgranturile au o valoare de 2000 EUR si se acorda urmatoarelor IMM-uri:

 • IMM care nu au avut salariati cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 a OUG 130/2020.
 • PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;

Update: Sesiunea 2 de Microgranturi in valoare de 2000 EUR din 18 octombrie 2021

Sesiunea 2 de Microgranturi in valoare de 2000 EUR din 18 octombrie 2021 va oferi o noua sansa firmelor care nu au apucat sa beneficieze de acest ajutor in sesiunea 1 din 2020.

Din data de 18 octombrie 2021 firmele se pot preinscrie in sesiunea 2 de microgranturi 100% nerambursabile in valoare de 2000 de euro.

Din data de 25 octombrie 2021, solicitantii eligibili vor putea sa se inscrie pe portalul de granturi IMM, cu profilul creat.

Accounting Studio este pregatit sa te ajute sa obtii ajutorul nerambursabil de 2000 euro in masura 2. Click aici pentru detalii.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cumulativ IMM-urile pentru a beneficia de cei 2000 EUR, sunt:

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare,
 • cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
 • au obținut in 2019 o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 euro;
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea fondurilor;

Fondurile obtinute vor putea fi folosite pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Vrei sa obtii micrograntul de 2000 euro in sesiunea 2, 2021-2022? Click aici pentru a vedea cum echipa noastra de poate consilia si ajuta pe tot parcursul obtinerii micrograntului, intocmirii si depunerii documentatiei finale.

Granturi pentru capital de lucru

Care este valoarea grantului acordat?

 • pentru IMM-urile care au avut in 2019 o cifra de afaceri cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • pentru IMM-urile care au avut in 2019 o cifra de afaceri cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Cine va beneficia de granturile pentru capital de lucru?

Acestea se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut certificat de situații de urgență;

b) au înregistrat profit în cel putin unul dintre anii 2019 si 2018.

c) dispun de coparticipare de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

d) mențin sau suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Pentru ce vor putea fi folositi banii primiti?

Beneficiarii vor putea utiliza fondurile pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Granturi pentru investiții

Care este valoarea grantului acordat?

Granturile pentru investiții au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.

Cine va beneficia de granturile pentru investitii?

Acestea se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • au înregistrat profit in cel putin unul dintre anii 2019 si 2018.
 • se angajează să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Pentru ce vor putea fi folositi banii primiti?

Beneficiarii vor putea utiliza fondurile pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

(4) Beneficiarii din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fondurile si pentru:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Criteriile de selectie a proiectelor de investitii si lista codurilor CAEN eligibile se regasesc in Anexa 4 a OUG 130/2020.

Monografie contabila microgranturi 2000 euro

Microintreprinderile care au aplicat pentru micrograntul de 2000 de euro si l-au obtinut trebuie sa ia in calcul si monografia contabila a acestui microgrant.

Micrograntul de 2000 de euro fiind o finantare nerambursabila este asociat subcentiei, fiind inregistrat in contabilitate conform pct. 392 – 404 din OMFP nr. 1802/2014.

Pct. 392 – 404 din OMFP nr. 1802/2014, face referire la reglementarile contabile a situatiilor financiare individuale si consolidate anual.

Pentru monografia contabila microgranturi 2000 de euro sa vor realiza urmatoarele inregistrari contabile:

 • 445 Subventii  = 472 Venituri inregistrate in avans;
 • 472 Venituri inregistrate in avans  = 741 Venituri din subventii de exploatare;
 • 445 Subventii   =  741 Venituri din subventii de exploatare;
 • 5121 Conturi la banci in lei = 445 Subventii.

Contabilitate microgranturi

Aveti nevoie de ajutor cu partea de contabilitate microgranturi sau de cum se realizeaza inregistrarea contabila a microgranturilor?

Echipa Accounting Studio este alaturi de tine cu servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, salarizare si servicii conexe, inclusiv partea de contabilitate microgranturi.

Alege sa lucrezi cu o echipa profesionista si specializata pe orice tip de activitate.

😎 Firma de contabilitate Accounting Studio iti simplifica munca si iti ofera solutii in orice dilema pe care ai avea-o cu privire contabilitatea microgranturilor.  Ne poti contacta aici.