Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

– capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Cotele de impozitare care se aplica microintreprinderilor sunt:

– 3% pentru societatile care nu au angajati;

– 1% pentru societatile care au cel putin un angajat.

In acest caz, societatea trebuie ca la finalul trimestrului pentru care aplica aceasta cota, sa aiba cel putin un salariat cu norma intreaga (8 ore), sau mai multi salariati cu fractiuni de norma, dar ale caror contracte cumuleaza cel putin o norma intreaga. (De exemplu: 2 salariati cu contracte part-time de cate 4 ore)

Plata impozitului si depunerea declaratiilor

Impozitul pe venitul microintreprinderilor trebuie calculat, declarat si platit pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului incheiat.

De exemplu, plata impozitului pentru veniturile inregistrate in lunile ianuarie-martie, se va face pana la data de 25 aprilie.

De retinut este faptul ca microintreprinderile au dreptul de a deduce 20% din valoarea impozitul pe venit, daca aleg sa vireze acesti bani catre o asociatie/entitate nonprofit inscrisa in Registrul ANAF.

De exemplu, daca o societate trebuie sa plateasca pentru trimestrul 1 un impozit total in valoare de 2000 lei, aceasta poate deduce 400 de lei din impozit daca alege sa il vireze catre o entitate nonprofit, cu conditia ca sponsorizarea sa se faca pana in ultima zi a trimestrului 1.

Astfel, din cei 2000 de lei datorati pentru impozit, 400 de lei vor fi virati catre asociatie pana la 31.03, iar diferenta de 1600 lei va fi virata catre bugetul statului pana la 25.04.

Trecerea de la impozitul pe venitul microintreprinderilor la impozitul pe profit

Daca in cursul unui an o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceast prag.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent. In anul 2020, cursul valutar la care ne raportam este cel din 31.12.2019: 1EUR = 4.7793

Societatile au obligatia sa declare trecerea de la micro la impozit pe profit in termen de 15 zile de la producerea modificarii, prin depunerea declaratiei 010 sau a formularului 700 – in varianta online.

Trecerea de la impozit micro la impozit pe profit se mai poate face și prin opțiune, daca societatea are un capital social minim de 45.000 de lei și cel puțin doi salariați. In acest caz, trecerea se poate face o singura data si se face numai de pe un trimestru pe altul.

Firma de contabilitate Accounting Studio are expertiza necesara pentru a va gestiona afacerea din punct de vedere contabil, pentru a fi la zi cu ultimele reglementari ce privesc impozitarea pe venit sau profit si care sa va anunte cand veti trece pragul pentru schimbarea la impozitul pe profit si multe alte aspecte. Pentru mai multe detalii si oferte de pret pentru serviciile noastre va rugam sa ne contactati!